දිනපතා කියවිම්

  • Sharebar

පෙ‍රහර අවසර පැතීම

 

පෙ‍රහර අවසර පැතීම පෙ‍රහර පිටත්වීම සඳහා ‍‍වෙඩිමුර ඇ‍න්සෙන ‍‍තෙක් මාලිගාව අසල ‍අලි ඇත්තු ද, ‍‍භේරිවාදක‍යෝ ද, නර්තනය ශිල්...

Posted by Kandy Esala Perahera on Wednesday, July 8, 2015

Sinhala

මහරන්‍‍දෝලිය (රන්‍‍දෝලි ‍පෙරහ‍රේ පස්වන දිනය ‍)

 

මහරන්‍‍දෝලිය‍රන්‍‍දෝලි ‍පෙරහ‍රේ පස්වන දිනය ‍හෙවත්,‍ ‍පෙරහ‍ර නිමා කරන රන්‍‍දෝලිය හැඳින්වන්නේ “මහරන්‍‍දෝලිය” ලෙසිනි. එය...

Posted by Kandy Esala Perahera on Wednesday, July 8, 2015

Sinhala

රන්‍‍‍දෝලි ‍‍පෙරහැර

 

රන්‍‍‍දෝලි ‍‍පෙරහැරදළදා ‍‍‍‍ පෙරහ‍රේ අති උත්කර්ෂවත් බව දැනගත හැකි වන්නේ රන්දෝලි ‍පෙරහර සමඟිනි. ‍එය ද පුරා දින පහක් වීථ...

Posted by Kandy Esala Perahera on Thursday, July 2, 2015

Sinhala

අ‍ධි ඇසළ ‍පෝ‍ය දිනය අදයි

 

අ‍ධි ඇසළ ‍පෝ‍ය දිනය අදයිසිදුහත් කුමරු මවු කුස පිළිසිඳ ‍ගැනීම ‍මෙන්ම ගිහි ‍ගෙයින් නික්මයාම සහ බුද්ධත්වයෙන් පසු බුදුන් ව...

Posted by Sri Dalada Maligawa on Tuesday, June 30, 2015

Sinhala

සවර්ණ සියපත”- දස වසරක ස්වර්ණ මෙහවර සතරනවන දිගහැරුම

 

”සවර්ණ සියපත”- දස වසරක ස්වර්ණ මෙහවරසතරනවන දිගහැරුම...04. මුළුතැන්ගෙය නවීකරණයදෛනිකව දළදා වහන්සේට බුද්ධ පුජාව පිළියෙල...

Posted by Sri Dalada Maligawa on Saturday, June 13, 2015

Sinhala

අසිරිමත් පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය.

 

අසිරිමත් පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය.ලක්වාසීන් බෞද්ධ සංස්‌කෘතියක සාඩම්බර හිමිකරුවන් කළ අනුබුදු මිහිඳුහිමි වැඩි, පොසොන් පුර ...

Posted by Sri Dalada Maligawa on Monday, June 1, 2015

Sinhala

නේපාලයේ රජයටත්, ජනතාවටත් මෙම ඛේදවාචකයට සාර්ථකව

 

නේපාලයේ රජයටත්, ජනතාවටත් මෙම ඛේදවාචකයට සාර්ථකව මුහුණ දීමට දළදා සමිඳු සරණින් ශක්තිය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

Posted by Sri Dalada Maligawa on Sunday, April 26, 2015

Sinhala

විසි දහසක් රහතුන් සමඟ බුදු හිමියන් උපන් බිම බැබළවූ... මැදින් පුර පසළොස්වක පෝහෝය දිනය අදයි!

Sinhala

පිටු