ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ කෞතුකාගාරය

රන් ආවුද මණ්ඩපය

සෙංකඩගල රාජධානිය තහවුරුවීමත් සමඟ රජුට අවශ්‍ය රන් ඔටුන්න හා රන් අවුද සකසා ගැනීම සඳහා රාජකීය රන්කරුවන්ගේ සෙවය ලබා ගන්නා ලදී. ඒ වෙනුවෙන් ඉදිකළ ගොඩනැඟිල්ල රන් ආවුද මණ්ඩපය වේ. මඟුල් මඩුවට වම්පසින් තනා තිබෙන එන් ආවුද මණ්ඩපය ද මහනුවර යුගයේ ගෘහනිර්මාණ සම්ප්‍රදායන්ට අනුව සකසා තිබීම විශේෂිත ය. රජවරුන් කිහිප දෙනෙක් වරින්වර මේ ගොඩනැඟිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් මෙහි තිබෙන වටිනාකම හඳුනා ගත හැකි ය.

More To Explore

Share With

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email