ද‍ෙවන රන්දෝලි ප‍ෙරහර මඟ

  • Sharebar
ද‍ෙවන රන්දෝලි ප‍ෙරහර මඟ
 
රාජ්‍ය වර්ෂ 2019 ක් වූ අගෝස්තු මස11 වන දින රාත්‍රී 06.40 ට දකුණු දිශාභිමුඛව පෙරහර පිටත්ව, ශ්‍රී දළදා වීදිය, ඩී.එස් සේනානායකවීදිය, ශ්‍රීමත් ඛෙනට් සොයිසා වීදිය සහ යටිනුවර වීදියේ ගමන් කර, රජ වීදිය ඔස්සේ ඉහළට විත් පෙරහර ගෙවදීමට නියමිතයි.