ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ 68 වෙනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් ආගමික කටයුත්තක් අද ශ්‍රී දළදා මාළිග‍ාවේදී. (28.09.2017)

Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලය විසින් විශේෂ ‍වෛද්‍ය සායනයක් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේදී.

Sinhala

153 වැනි අනගාරික ධර්මපාල ගුණානුස්මරණ උළෙල ශ්‍රී දළදා මාලිගා පරිශ්‍රයේදී .

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.faceboo... width="500" height="746" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

Sinhala

පුලතිසි රාජා නිල ව‍ශයෙන් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට භාර දීම අද සිදුකෙරිණි.

පුලතිසි රාජා නිල ව‍ශයෙන් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට භාර දීම අද සිදුකෙරිණි.

 

මීට නොබෝ දිනකට පෙර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට මියන්මාරයෙන් ලබා දුන් හස්ති ‍රාජයා අද දින ජනාධිපතිතුමන් විසින් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට නිල ව‍ශයෙන් භාර දීම සිදුකෙරිණි.

Sinhala

පිටු