ප්‍රවෘත්ති හා විශේෂාංග

  • Sharebar

මියන්මාර් නාවික හමුදාවේ ප්‍රධාන අණදෙන නිළධාරි අද්මිරාල් ටිං අයුන්ග් සෑන් අද දින ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට

Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලය විසින් විශේෂ ‍වෛද්‍ය සායනයක් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේදී.

Sinhala

පිටු