දිනපතා කියවිම්

  • Sharebar

දේශ සීමා ඉක්මවා ගිය ජාතික හා ආගමික මෙහෙවරක නිරත තායිලන්තය. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අ‍නෙක් රටවල්..

බුදු දහමේ ථේරවාදී සම්ප්‍රදාය මුල්බැස ඇති කාම්බෝජය. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල් පිළිබඳ..

Sinhala

බාධක අබිබවා පෙරට ගිය වියට්නාමයේ බුදු දහම. බුදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල් පිළිබඳ..

Sinhala

ලෞකිකත්වය වින්දනීය කළ සෙන් බුදු දහම ඇති අසිරිමත් ජපානය. බදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල් පිළිබඳ..

Sinhala

බුදු දහමේ ආරම්භයට තිඹිරි ගෙය වූ නේපාලය. බදු දහමින් පෝෂිත ලොව අනෙක් රටවල් පිළිබඳ..

Sinhala

නිදහස්‌ අධ්‍යාපනයේ පියා අදවැනි දිනක ජාතියට පහළ වූ ආචාර්ය සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නන්ගර මැතිතුමා

Sinhala

වප් පුර පසළොස්වක පොහොය අදයි.

කඨින මහා පිංකම් ඇරඹෙන අසිරියෙන් පිරි වප් පොහොය..

බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් භික්ෂුන් වහන්සේ උදෙසා වදාළ වස් විසීම ඇරඹෙන වප් පුර පසළොස්වක පොහොය අදයි.

Sinhala

අපි සාර්ථකව භාවනා කරමු

භාවනා පුරුදු වෙන අයට ඒ භාවනාව සාර්ථක කර ගැනීම පිණිස උපකාර වන විශේෂ කාරණා කිහිපයක් මතක් කරල දෙන්න කල්පනා කළා. භාවනා කරන කෙනා උත්සාහ කළ යුතු යි සිත යම් කුසල් අරමුණක පවත්ව ගන්න. කුසල් අරමුණක් තුළ හිත පැවැත්වීමෙන් තමයි සමාධිය ඉපදෙන්නේ. කුසල් අරමුණක් තුළ හිත පවත්ව ගන්නව කියන එක ඉතාමත් ම අමාරු දෙයක්. ඒ අමාරු දේ කිරීම පිණිස අපි හොඳින් සිහි නුවණ උපදවගෙන තියෙන්ට ඕනැ. ඒ විදිහට සිහි නුවණ උපදව ගන්ට පුළුවන් වෙන්නේ භාවනාවන් ටික ටික පුරුදු කර ගැනීමෙන්.

Sinhala

පිටු