කාර්තික මංගල්ලය

  • Sharebar

චිරාගත සම්ප්‍රදායයානුකූලව ඈත අතීතයේ සිටම ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ සතර මංගල්ලයන් අතුරෙන් එකක් වන කාර්ථික මංගල්ලය වර්ෂයේ නොවැම්බර් මාසයේදී පවත්වනු ලැබේ.

මෙහිදී අනෙකුත් සිද්ධස්ථානයන්ටත් සතර දේවාලයන් හා අනෙතුත් දේවාල වලටත් ශී‍්‍ර දළදා මාලිගාව මගින් තෙල් බෙදාදීම සිදුකරනුයේ නාථ දේවාල භූමියේදීය.

අනතුරුව අලංකාරවත් ලෙස කාර්ථික පෙරහර පවත්වනු ලැබේ.බෙදා දුන් තෙල් වලින් ප‍්‍රදීප පූජා පැවැත්වීම ඒ ඒ දේවාල හා විහාරස්ථාන තුළ නියමිත නැකැත් දින සුභ මුහුර්තියෙන් සිදු කිරීම සාමාන්‍ය සිරිතය.

මල්වතු අස්ගිරි උභය මහා විහාරීය අති ගරු මහා නායක ස්වාමින් වහන්සේලාගේ හා තේවාව භාර නායක ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අනුශාසනා ලබාගෙන කාර්ථික මංගල්ලය පවත්වනු ලැබේ.

Air Jordan XX9 High