ස්‍යා‍මෝපාලි මහානිකාය මල්වතු පාර්ශව‍යේ මහානායක අතිපුජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රි සිද්ධාර්ථ සුමංගලාභිධාන මහානා‍යක මාහිමිපාණන් වහන්සේ

  • Sharebar

මාතලේ දිශාවේ කොහොන්සිය පත්තුවේ තිබ්බටුවාව නම් සුන්දර ග්‍රාමයේදී ව්‍යවහාර වර්ෂ 1944 මැයි මස 30 වන දින ජන්ම ලාබය ලැබූ අතිගෞරවර්හ තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රි සිද්ධාර්ථ සුමංගලාභිධාන මහා නායක මා හිමිපාණන් වහන්සේ, කීර්ති ශ්‍රි රාජසිංහ මහ රජු විසින් ප්‍රථමවරට මල්වතු මහා විහාර ප‍ර්ශවයේ මහාපදවියට පත්කොට අති ගරු තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රි සිද්ධාර්ථ බුද්ධරක්කිතාභිධාන මහානායක මහ හිමිපානන් වහන්සේගේ සඟ පරපුරෙන් පැවත එන පූජණීය මහානාහිමිපාණන් වහන්සේ නමකී.

ව්‍යවහාර වර්ෂ 1957 ක් වූ ජූනි මස 10 වන දින මහනුවර මල්වතු මහා විහාරීය මංගල උපෝෂථාගාරයේ දී පැවිදි බිමට ඇතුලත්ව 1964 ක් වූ ජූනි මස 10 වන දින වාහලනාග නාමයෙන් උතුම් උපසම්පදා සම්පත්තිය ලැබූහ. ශ්‍රි දළදා මාළිගවේ තේවා ධූරයට පත්ව, කෙමෙන් තේවාව භාර නාහිමි නමක් වශයෙන් කටයුතු කර ච්රාගත සම්ප්‍රදායානුකූලව බුද්ධෝපස්ථාන බුදු පුද තේවා කාර්ය්‍යන් මැනවින් ඉෂ්ඨ සිද්ධ කල අප මානාහිමිපාණන් වහන්සේ ශාසනික ප්‍රතිපදාවන් සපුරා මල්වතු මහාවිහාර පාර්ශවයේ කාරක සංඝ සභාවට පත්ව පියවරින් පියවර ශාසනික පදවි ලබා රාජ්‍ය වර්ෂ 2004 වූ ජූනි මස 20 වන ඉරුදින මල්වතු මහා විහාරීය රාජපූජිත මංගල උපෝෂතාගාරයේදී තත්කාරක සංඝ සභාවේ සමානච්ඡන්දයෙන් අතිගරු මහා නායක පදවියට පත් වී වදාළහ.

රාජ පූජිත මල්වතු මහා විහාරයේ මහා පදවිය වූ මහ නායක පදවියේ ෙගෟරවය මැනවින් සුරක්‍ෂිතකොට හොබවන වර්ථමාන මල්වතු මහානාහිමිපාණන් වහන්සේ උජුපටිපන්නාදි සංඝශෝභ ගුණයන්ගෙන් කටුයුතු කෙරෙති. ස්වකීය නිකායික භික්‍ෂූන් වහන්සේ තුල පමණක් නොව දිවයිනේ අවශේෂ නිකායික භික්ෂූන් වහන්සේ අතර ද ප්‍රසාදයට පාත්‍රව වැඩ වෙසෙති. ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය ගිලානෝපස්ථානය වැනි සමාජ සත්කාර්යන් හී නිරතව අසරණයන්ට සරණ වෙති.

2019 Black Friday. Buy Ultraboost X Shoes Black Promo GKUO2933