මහනුවර නගරය සහ උඩවත්ත කැලේ

  • Sharebar

මහනුවර නගරය සහ උඩවත්ත කැලේ

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි වනෝද්‍යාන අතරින් වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ භාරකාරත්වය යටතේ පාලනය වන ජෛව විද්‍යාත්මක වැදගත් කමකින් මෙන්ම ඓතිහාසික වැදගත්කමකින් යුක්‌ත උඩවත්ත කැලේ රාජකීය වනෝද්‍යානය පිහිටා ඇත්තේ ඓතිහාසික සෙංකඩගල පුරවරයේය. තෙත් කලාපීය වනාන්තරයක ලක්‍ෂණ පෙන්නුම් කරන උඩවත්ත කැලේ හෙක්‌ටයාර 105 ක්‌ ආවරණය කරයි. ක්‍රි. ව. 1856 දී රක්‍ෂිත වනයක්‌ ලෙසද 1938 දී අක්‌කර 257 (හෙක්‌ටයාර 105) ඇතුළත් වනය වනජීවී අභය භූමියක්‌ ලෙසද නම් කරන ලදී.