පෙරහර කරඬුව අස්ගිරියේ ගෙඩිගේ විහාරය කරා වැඩම වීම

  • Sharebar

මෙම අවසන් මහපෙරහර අවසානයේ මධ්‍යම රාත්‍රීයේ දී කෙටි පෙරහරකින්, ‍පෙරහර කරඬුව අස්ගිරියේ ගෙඩිගේ විහාරය කරා වැඩම වීම පැරණි කළ සිට පවතින සිරිතකි. එහි පෙරහර වැඬමවා, කරඬුව ගෙඩිගේ විහාරයෙහි තැන්පත් කිරීම සිදුවේ. මෙහිදී කරඬුව බාර වනුයේ අස්ගිරි මහාවිහාර පාර්ශවයේ අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ වෙතය.

එහි අවශේෂ මහාසංඝරත්නය ද ඒ සඳහා සහභාගී වෙති. සිව් මහාදේවාල වෙනුවෙන්, මහදේවාලයේ බස්නායක නිලමේතුමා ද, ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ පල්ලේමාලෙ රාළ ද කරඬුව මුරකිරීමට සහභාගී වෙති. එතැන් සිට පසුදා දහවල් පෙරහර ආරම්භ වනතුරු ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ තේවාකටයුතු සිදුවන ආකාරයෙන්ම හේවිසි පූජා සමඟ නන්විධ පූජා තේවා කටයුතු ඉෂ්ට සිද්ධ කරනු ලබයි.

Air Max 90 Ultra Moire