පුලතිසි රාජා නිල ව‍ශයෙන් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට භාර දීම අද සිදුකෙරිණි.

  • Sharebar

පුලතිසි රාජා නිල ව‍ශයෙන් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට භාර දීම අද සිදුකෙරිණි.

 

මීට නොබෝ දිනකට පෙර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට මියන්මාරයෙන් ලබා දුන් හස්ති ‍රාජයා අද දින ජනාධිපතිතුමන් විසින් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට නිල ව‍ශයෙන් භාර දීම සිදුකෙරිණි.

"පුලතිසි රාජා" යන නාමය මෙම හස්තියාට යොදා ඇති අතර අද දින අස්ගිරි මහ‍ා විහාර පාර්ශවයේ මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් මෙම උත්සවය පවැත්වුණි.

මේ සඳහා ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ දියවඩන නිලමේතුමන් අැතුළු ප්‍රභූන් පිරිසක් සහභාගී වි සිටියහ.