ජපානයේ හිටපු අගමැති වරයෙක් වන යෝකියෝ හතොයාමා මහතා (Yukio Hatoyama) ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට පැමිණේ.

  • Sharebar