ඇසළ පෙරහර කලා කරුවන්ට ඇගයීම්.

  • Sharebar

ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ ගරු දියවඩන නිළමේ ප්‍රදීප් නිලංග දෑල මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව වසරක් පාසා පෙරහර සඳහා සිය දායකත්වය ලබා දෙන වයෝවෘද්ධ - විශිෂ්ඨතම හා ළමා නර්ථන, වාද්‍ය ශිල්පීන් ඇගයීම මෙවරත් සිදු කෙරිණි.

ඒ අනුව මෙවර 2014 ඇසළ පෙරහර මංගල්ලයට සහභාගි වූ කලා කරුවන් 100 ට ආසන්න පිරිසක් වෙනුවෙන් රු. ලක්ෂ 15 කට ආසන්න මුදල් ත්‍යාග හා සහතික පත්‍ර ගරු දියවඩන නිළමේ තුමා අතින් පිරිනැමීම පසුගිය දා (09) දළදා මාළිගාවේ ප්‍රධාන රැස්වීම් ශාලාවේ දී සිදු කෙරිණ.
මේ අවස්ථාවට ගඟවට කෝරළය ප්‍රා.ලේකම් තුමා හා කලා කරුවන් විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියහ.
Nike React Element