අරමුණ

මෙහි මූලික අරමුණ වන්නේ ශ්‍රී ලාංකේය දරු දැරියන්ගේ කලා කුසලතා නංවාලීම සහ අධ්‍යාපනික වශයෙන් පිළිගත් වටිනාකමක් ඇති ඩිප්ලෝමා/උපාධි සහතිකයක් පිරිනමනු ලැබීමයි. දැනට පිරිහෙමින් පවතින සම්ප්‍රදායික උඩරට නර්තනය, වාදනය සහ ගායනය සංරක්ෂණය කිරීම හා බාල පරපුරට පවරාදීම, ඒ පිළිබඳ කසලතාවයන් වඩා වර්ධනය කිරීම මෙන්ම තරුණ කලා ශිල්පීන්, ශිල්පිනියන්ගේ වෘත්තීයමය කුසලතාව වැඩිදියුණු කිරීම වැදගත්ම අරමුණයි.

උගන්වන විෂයන්

 • උඩරට නර්තනය, ගායනය, වාදනය.
 • හේවිසි වාදන කලාව.
 • පහතරට, සබරගමු හා විදේශීය භාරත කථක් නර්තන සම්ප්‍රදායයන්

අනු විෂන් ලෙස

 • ජන සංගීතය
 • ආනුසාංගික කලා (ගොප් කොළ කැටයම්, වේදිකා ශිල්පය, වේශනිරූපන රංගවස්ත්‍රාභරණ නිර්මාණය)
 • උඩැක්කි නර්තනය හා පන්තේරු නර්තනය.

ආරම්භය : 2016/06/16

දේශන ප්‍රායෝගිකව ආරම්භය : 2016/06/25

ප‍ල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථ‍ාන පරිශ්‍රයේදී

උඩරට නර්තන විද්‍යාතනයේ පාඨමාලාවන්ට ඇතුලත් කර ගැනීමේ තොරතුරු පත්‍රය >> සිංහල

Application for admission to upcountry dancing institute, Kandy >> English

 • 2015-12 -31 දිනට වයස අවු 14 සම්පුර්ණ කර ඇති සහ එම දිනට වයස අවු: 20 ට නොවැඩි (අවු: 14-20 අතර) ළමා, තරුණ ගැහැණු. පිරිමි දෙපකෂයටම ඉල්ලුම් කළ හැකිය.
 • පාසලේදී හෝ වෙනත් ආයතනයකදී නර්තනය විෂයයක් වශයෙන් හදාරා තිබීම, ජාතික නැටුම් විභාගයේදී ප්‍රාරම්භ හෝ මාධ්‍යම හෝ අවසාන‍ හෝ සමත්ව සිටීම, ජන ගායනය සහ ‍බෙර වාදන කුසලතාවයෙන් යුතුවීම විශේෂ සුදුසුකම් වශයෙන් සලකනු ලැබේ.
  එසේම කැටයම් කලාව හා රංග වස්ත්‍රාභරණ නිර්මාණය හා රංග භාණ්ඩ නිර්මාණය සඳහා දක්වන කුසලතාව කෙරෙහිද විශේෂයෙන් සැලකිල්ලක් දක්වනු ලැබේ. තෝරා ගැනීමේ ප්‍රායෝගික පරික්ෂණයේදී ඉහත කුසලතා ඇගයීමට ලක් කරනු ලැබේ.
 • මෙම පාඨමාලාව සති අන්තයේදී (සෙනසුරාදා / ඉරිදා) පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.
 • වසර 04 ක පාඨමාලාවක් වන අතර, පාඨමාලාව පුර්ණ ලෙස නිම කළ හා පරීක්ෂණ වලින් සමත් වන අයට පිළිගත හැකි ඩිප්ලෝමා සහතිකයක් පිරිනැමීමට කටයුතු සලසනු ලැබේ.
 • මෙම පාඨමාලාව සඳහා ගාස්තු අයකිරීමක් නොකෙරේ.
 • අප විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති අයදුම්පත්‍රය අනුව සකස් කරගත් අයදුම් පත්‍රයක් මඟින් පාඨමාලාව සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය.‍ ඉල්ලුම් පත්‍රය සමග තමාගේ ලිපිනය ලියු රු. 15/= ක් වටිනා මුද්දර ඇලවු 8”x4” ප්‍රමාණයේ ලියුම් කවරයක්ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • ඉල්ලුම් පත්‍රයේ අදාල ස්ථානයේ තමාගේ හෝ භාරකරුගේ හෝ පදිංචි නිවසේ හෝ දුරකථන අංකය සඳහන් කිරීමට කාරුණික වන්න.
 • ඔබ පිළිබඳව චරිත සහතික 02 ක් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට එනවිට රුගෙන ආයුතු අතර, ඉන් එකක් ග්‍රාම නිලධා‍රී තැනගෙන් ලබාගත යුතු වේ.
 • අයදුම් පත්‍රය නිවැරදිව සම්පුර්ණකර පහත සඳහන් කෙනෙකු ලවා සහතික කරවා ගත යුතුය. (විහරාධිපති ස්වාමීන්වහන්සේ / ග්‍රාම නිලධාරී/සමදාන විනිශ්චයකාරවරයෙකු/ කලායතනාධිපතිවරයෙකු)
 • සම්පුර්ණ කළ අයදුම්පත් 2016-01-20 දිනට පෙර පහත සඳහන් ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතුය.
  දේශීය බෞද්ධ කටයුතු කාර්යාංශය
  ශ්‍රී දළදා මාළිගාව -මහනුවර
 • 2016 පෙබරවාරී 15 ට පෙර තෝරා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමටත්, 2016 මාර්තු මුල සති‍යේ පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීමටත් කටයුතු යොදා ඇත.

අප හා සම්බන්ධ වීමට

ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විද්‍යායතනය, පල්ලෙකැලේ, කුණ්ඩසාලේ

දුරකථන අංකය - +94 81-2423977

විද්‍යුත් තැපෑල - fkd.siba@gmail.com

© 2016 | All Rights Reserved | Solution by Media & Special Projects Bureau Sri Dalada Maligawa

Top