ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට නවීන ගිලන් රථයක් අද (02) පරිත්‍යාග කරනු ලැබුවා.

  • Sharebar