අභිනව මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ. / Newly Elected Chief Incumbent.

  • Sharebar
 

සියම් මහා නිකායේ අස්ගිරි පාර්ශවයේ අභිනව මහා නායක හිමියන් ලෙස මෙතෙක් එහි අනුනායක ධූරය හෙබවූ පූජ්‍ය ගලගම අත්ථදස්සි නා හිමි...

Posted by Sri Dalada Maligawa on Friday, May 8, 2015

 

air max 90 essential zappos